Контакти

Свържете се с нас


За връзка с нас: +359 885 710 760 

БАНКОВА СМЕТКА

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

IBAN: BG41BPBI79421019875002 – сметка в лева

BIC(SWIFT): BPBIBGSF


Титуляр: „РИНГСПОТ“ЕООД

Гр. София, бул. Черни връх 122

Към лимузини под наем


Свържете се по имейл

info@ringspot.bg


Свържете се по телефона

+359 885 710 760

Viber / WhatsApp


Адрес

гр.София, ул. „Самоковско шосе“ 147

push-to-call